Ransomed (2023)

Ransomed (2023) คู่ระห่ำ ไถ่ข้ามโลก

5 votes, average 7.4 out of 10

Ransomed (2023) คู่ระห่ำ ไถ่ข้ามโลก ในกรุงเบรุต ปี 1986 ระหว่างสงครามกลางเมืองในเลบานอน นักการทูตเกาหลีถูกจับเป็นตัวประกันอย่างไร้ร่องรอย สองปีผ่านไปและถูกลืมไปนานแล้ว นักการทูตหนุ่มมินจุนได้รับโทรศัพท์เพื่อพิสูจน์ว่าตัวประกันยังมีชีวิตอยู่ ด้วยภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มินจุนถูกส่งไปยังเบรุตเพื่อช่วยตัวประกันด้วยถุงเงินค่าไถ่

gclub-casino - สมัครสมาชิกใหม่ รับโปรโมชั่นทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *